Dostava unutar 1-3 radna dana! 🚚

Opći uvjeti

UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE

Ovi Uvjeti korištenja internetske stranice (u daljnjem tekstu „Uvjeti“) sporazum su između vas, korisnika, i BiteMe Nutrition d.o.o., Avenija Dubrovnik 15/12, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 05175135, porezni broj: HR19452381062 (u daljnjem tekstu „BiteMe“ ili „Tvrtka“) u vezi Vaše uporabe ove internetske stranice, osim ako bilo koju posebnu funkciju prati zasebna licenca, u tom će slučaju vrijediti zasebna licenca.

Pristupanjem ovoj internetskoj stranici prihvaćate obveze iz ovih Uvjeta. Ako ne prihvaćate ove Uvjete, nemojte pristupati i/ili koristiti internetsku stranicu.

1 LICENCA ZA KORIŠTENJE INTERNETSKE STRANICE

Ovisno o vašem prihvaćanju i poštivanju ovih Uvjeta, tvrtka BiteMe vam daje ograničenu, osobnu, opozivu, neisključivu i neprenosivu licencu za korištenje internetske stranice isključivo u nekomercijalne i osobne svrhe kako je ovdje definirano. Bilo koja komercijalna upotreba je zabranjena, no bez obzira na ovu zabranu, ovu internetsku stranicu možete koristiti u nemodificiranom obliku za potrebe gledanja.

Vaše pravo na korištenje ove internetske stranice ograničeno je na opseg licence kako je gore definirano i ne možete kopirati, prikazivati, distribuirati, objavljivati, prenositi ni modificirati sadržaj naše internetske stranice ili bilo koje njene komponente, osim ako je tvrtka BiteMe to izričito odobrila unaprijed i pisanim putem.

Ovu internetsku stranicu ni u kojem slučaju ne smijete koristiti na način koji:

 • uznemirava, zlostavlja, prijeti, kleveće ili na drugi način krši prava bilo koje druge strane
 • je nezakonit, prijevaran ili obmanjujući
 • koristi tehnologiju ili druga sredstva za pristup našim zaštićenim podatcima koji nisu odobreni od strane tvrtke BiteMe
 • koristi ili pokreće bilo koji automatizirani sustav za pristup internetskoj stranici
 • pokušava uvesti viruse ili bilo koji drugi zlonamjerni računalni kod koji prekida, uništava ili ograničava funkcionalnost bilo kojeg računalnog softvera, hardvera ili telekomunikacijske opreme
 • pokušava neovlašteno pristupiti internetskoj stranici ili korisničkim računima
 • potiče ponašanje koje bi predstavljalo kazneno djelo ili bi prouzročilo građansku odgovornost
 • krši ove Uvjete.

Prihvaćate i slažete se da će sva autorska prava, zaštitni znakovi i sva druga prava intelektualnog vlasništva na sav materijal ili sadržaj koji su dio ove internetske stranice ostati u vlasništvu tvrtke BiteMe ili naših davatelja licenci. Materijal na ovoj internetskoj stranici smijete koristiti samo na način koji je izričito odobrila tvrtka BiteMe ili naši davatelji licenci. Prihvaćate i slažete se da su materijali i sadržaji na ovoj internetskoj stranici dostupni samo za vašu osobnu nekomercijalnu upotrebu.

2 PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Prava intelektualnog vlasništva na internetskoj stranici i materijala koji se nalaze na njoj ili su dostupni putem iste pripadaju tvrtki BiteMe ili našim davateljima licence. Internetska stranica i materijali koji se nalaze na njoj ili su dostupni putem iste, kao i prava intelektualnog vlasništva na njoj, ne smiju se kopirati, distribuirati, objavljivati, licencirati, koristiti ili reproducirati na bilo koji način (osim u mjeri koja je strogo potrebna za pristup i u svrsi je pristupa ovoj internetskoj stranici). „BiteMe“ je zaštitni znak koji pripada tvrtki BiteMe i ne smije se koristiti, kopirati ili reproducirati na bilo koji način bez pisane privole tvrtke BiteMe. Svi zaštitni znakovi koji nisu u vlasništvu tvrtke BiteMe vlasništvo su njihovih vlasnika i koriste se uz dopuštenje.

Ništa sadržano na ovoj internetskoj stranici ne može se protumačiti kao implicirano davanje privole bilo kojeg prava ili licence za korištenje bilo kojeg zaštitnog znaka. U ove svrhe „prava intelektualnog vlasništva“ uključuju sljedeće, ali nisu ograničena (gdje god i kad god se pojave i tijekom cijelog razdoblja svakog od njih): bilo koji patent, zaštitni znak, trgovački naziv, uslužni znak, naziv usluge, dizajn, pravo dizajna, autorsko pravo, pravo na bazu podataka, etička prava, znanje, poslovna tajna i drugi povjerljivi podatci, prava u slučajevima nelojalne konkurencije te pravo na tužbu u slučajevima zlouporabe drugih sličnih intelektualnih ili komercijalnih prava (bez obzira na mogućnost registracije) ili registracije zahtjeva za registraciju bilo kojeg od njih.

3 KORIŠTENJE INTERNETSKE STRANICE

Omogućen vam je pristup ovoj internetskoj stranici u skladu s ovim Uvjetima. Pristajete na korištenje internetske stranice na način koji ne nanosi štetu tvrtci BiteMe, drugim korisnicima ili trećim stranama. Zadržavamo pravo ukinuti ili ograničiti vaš pristup internetskoj stranici bez prethodne najave ako kršite ove Uvjete iste ili ako istu zlorabite ili joj pristupite na neprimjeren način. Imamo pravo spriječiti pristup internetskoj stranici ako imamo razloga vjerovati da se bavite nezakonitom radnjom, te ako ugrožavate druge korisnike ili našu sigurnost podataka ili privatnost.

Ako je to potrebno, možemo obustaviti rad internetske stranice, na primjer radi instalacije, izmjene ili održavanja ili ako zakoni, propisi ili tijela to zahtijevaju ili ako postoje drugi opravdani razlozi za obustavu. Cilj nam je osigurati da takva obustava traje što kraće. Zadržavamo pravo prekida rada ove internetske stranice ili pravo ponude javnosti prema vlastitom nahođenju.

Zadržavamo pravo modifikacije te privremenog ili trajnog povlačenja ove internetske stranice (ili bilo kojeg njena dijela) uz najavu ili bez iste. Nećemo biti odgovorni prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu izmjenu ili povlačenje naše internetske stranice. Ako takve promjene zahtijevaju promjene u vašem operativnom okruženju ili drugim uređajima, takve promjene izvršit ćete o svom trošku.

4 OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I JAMSTVA

Iako ulažemo razumne napore kako bismo provjerili točnost svih podataka koje postavljamo na internetsku stranicu, odričemo se svake odgovornosti za bilo kakav gubitak, štetu (izravnu, neizravnu ili posljedičnu), osobnu ozljedu ili bilo kakav trošak koji bi mogli pretrpjeti naši korisnici ili bilo koja treća strana kao rezultat izravnog ili neizravnog pristupa i korištenja ove internetske stranice. Također, odričemo se odgovorosti kod mogućega prijenosa bilo kojih podataka na našoj internetskoj stranici, vaših osobnih podataka ili materijala i podataka prenesenih preko našeg sustava.

Konkretno, ni mi niti bilo koja treća strana ili davatelj podataka ili sadržaja nismo ni na koji način odgovorni vama ili bilo kojoj drugoj osobi, tvrtci ili korporaciji za bilo kakav gubitak, odgovornost, štetu (izravnu ili posljedičnu), osobnu ozljedu ili trošak bilo koje prirode koji proizlaze iz bilo kakvih kašnjenja, netočnosti, pogrešaka ili propusta u slučaju podataka o cijenama ili njihovog prijenosa, ili za bilo kakve radnje poduzete u skladu s njima te posljedica neizvršenja, prekida ili njihova ukidanja.

Osim toga, ne dajemo nikakva jamstva ili izjave da su podatci na našoj internetskoj stranici prikladni za uporabu u bilo kojoj nadležnosti.

Osim izričito navedenoga u ovim Uvjetima, odričemo se jamstava bilo koje vrste, izričitih ili impliciranih u najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom.

Nismo odgovorni u slučaju ugovora, delikta (uključujući nemar, bez ograničenja), predugovora ili drugih izjava (osim lažnih ili lažnih predstavljanja iz nehata) ili na bilo koji drugi način ili u vezi s ovim Uvjetima kod:

 • ekonomskih gubitaka (uključujući, bez ograničenja, gubitak prihoda, dobiti, ugovora, poslovanja ili očekivane uštede)
 • gubitka dobre volje ili ugleda
 • posebnih ili neizravnih gubitaka koje je jedna stranka pretrpjela a koji proizlaze iz ili su u vezi s odredbama bilo kojeg predmeta prema ovim Uvjetima.

Ovaj odjeljak ne utječe na vaša zakonska prava kao potrošača, niti utječe na vaše pravo na otkazivanje sporazuma.

5 NAKNADA

U potpunosti se slažete da ćete se suzdržati od terećenja nas i naših službenika, direktora, zaposlenika, agenata i dobavljača u slučaju zahtjeva, odgovornosti, štete, gubitaka i troškova, uključujući razumne pravne naknade koje proizlaze iz bilo kakvog kršenja ovih Uvjeta s vaše strane ili bilo koje druge obveze koje proizlaze iz vaše uporabe ove internetske stranice, ili korištenja bilo koje druge osobe koja pristupa istoj pomoću vašeg računala i / ili vaših osobnih podataka.

6 PRIKUPLJANJE PODATAKA

Za informacije o prikupljanju podataka pogledajte našu Politiku privatnosti dostupnu na https://biteme-nutrition.com/privacy-policy/, koja je uključena u ove Uvjete korištenja internetske stranice.

7 RAZNO

Izmjena Uvjeta korištenja internetske stranice 

Zadržavamo pravo na povremene izmjene ovih Uvjeta, a vaše daljnje korištenje ove internetske stranice (ili bilo kojeg njena dijela) nakon takvih izmjena smatrat će se vašim prihvaćanjem takvih izmjena. Vaša je odgovornost redovito provjeravati kako biste utvrdili jesu li izmijenjeni ovi Uvjeti. Ako se ne slažete s bilo kakvim izmjenama naših Uvjeta, tada morate odmah prestati koristiti ovu internetsku stranicu. Najnovija inačica Uvjeta korištenja internetske stranice dostupna je na https://biteme-nutrition.com/general-terms-and-conditions/.

Odredbe

U slučaju da bilo koji dio ovih Uvjeta bude smatran nezakonitim, ništavnim ili iz bilo kojeg razloga neprovedivim, tada će se ta odredba smatrati odvojenom od Uvjeta i neće utjecati na valjanost i provedivost bilo koje od preostalih odredbi Uvjeta. Niti jedno izuzeće od strane BiteMe ne smatra se izuzećem od bilo koje prethodne ili naknadne povrede bilo koje odredbe.  Svaku odredbu Uvjeta moguće je primijeniti zasebno, čak i ako se iz bilo kojeg razloga smatra da je jedna ili druga odredba neprimjenjiva ili neprovediva u bilo kojim okolnostima.

Cijeli Ugovor

Ovi Uvjeti zajedno s našim Općim uvjetima i Politikom privatnosti uređuju naš odnos s vama i smatraju se sklopljenim ugovorom. Potvrđujete da se, prihvaćajući ove Uvjete, niste oslanjali ni na jedno predstavljanje, osim ukoliko je isto izričito označeno kao odredba ovih Uvjeta,  te se slažete da nećete koristiti pravni lijek u vezi s bilo kojim predstavljanjem. Ovi Uvjeti ne utječu na vaša zakonska prava ni na koji način.

Trajanje

Trajanje ovih Uvjeta i Politike privatnosti započet će datumom kada započnete koristiti ovu internetsku stranicu i završit će s datumom prestanka korištenja iste i / ili ako je Ugovor ispunjen. U suprotnome ćemo ukinuti ove Uvjete i Politiku privatnosti korištenja internetske stranice, ovisno o kronologiji.

Mjerodavno pravo

Ovi Uvjeti i svi sporovi koji možda proizlaze ili se odnose na ove Uvjete uređivat će se i tumačiti u skladu s hrvatskim zakonima, isključujući pravila o koliziji zakona.

Kontakt podatci

Želite li kontaktirati tvrtku BiteMe s upitima, prigovorima ili potraživanjima u vezi s aplikacijom, trebali biste nas kontaktirati na adresu elektroničke pošte customer@biteme-nutrition.com.

8 TERMINOLOGIJA

„Internetska stranica“ se odnosi na internetsku stranicu smještenu na https://biteme-nutrition.com/ i bilo koju drugu URL adresu koja može zamijeniti postojeću ili koja može biti dodana na popis internetskih stranica koje je objavila tvrtka BiteMe Nutrition d.o.o.

Termin „Vi“ označava korisnika internetske stranice.

BiteMe Nutrition d.o.o.

Posljednje ažuriranje: svibanj 2020.