Dostava unutar 1-3 radna dana! 🚚

Opći uvjeti internetske trgovine

Opći uvjeti naše internetske trgovine (u daljnjem tekstu „Uvjeti“) primjenjuju se na ugovore o kupnji sklopljene u internetskoj trgovini, dostupni putem izravne poveznice https://biteme-nutrition.com/ (u daljnjem tekstu „Internetska trgovina“) i svim vezanim uslugama koje pružamo. Kupoprodajni ugovori su sporazum između vas (u daljnjem tekstu „vi“ ili „kupac“) i tvrtke BiteMe Nutrition doo, Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 05175135, porezni broj: HR19452381062, koji je ujedno i voditelj ove internetske trgovine (u daljnjem tekstu „BiteMe“ ili „prodavatelj“ ili „mi“ ili „naš“).

Zadržavamo pravo na povremene izmjene ovih Uvjeta, a vaše daljnje korištenje naše internetske trgovine ili bilo kojeg njena dijela nakon takvih izmjena smatrat će se prihvaćanjem takvih izmjena. Vaša je odgovornost redovito provjeravati jesu li Uvjeti izmijenjeni. Ako se ne slažete s bilo kakvom izmjenom ovih Uvjeta, morate odmah prestati koristiti internetsku trgovinu.

Posljednje ažuriranje: svibanj 2020.

INFORMACIJE O PRODAVATELJU

Naziv tvrtke: BiteMe Nutrition d.o.o.

Adresa tvrtke: Avenija Dubrovnik 15/12, 10000 Zagreb, Hrvatska

Adresa elektroničke pošte: customer@biteme-nutrition.com

Porezni broj: HR19452381062

Matični broj: 05175135

Poslovni bankovni račun: HR1723600001102825559

SWIFT BIC kod: ZABAHR2x

DOSTUPNOST PODATAKA

Prodavatelj se obvezuje da će vam uvijek pružiti:

  • podatke o identitetu trgovca (podatke o tvrtci i njenom sjedištu, kao i matični broj pod kojim je tvrtka registrirana)
  • podatke za kontakt koji omogućuju korisniku brzu i učinkovitu komunikaciju s prodavateljem (adresa elektroničke pošte, broj telefona i sl.)
  • podatke o važnim karakteristikama proizvoda ili usluga koje nudi ova internetska trgovina, uključujući jamstva i ostale usluge nakon prodaje
  • podatke o dostupnosti proizvoda ili usluga koje nudi ova internetska trgovina
  • uvjete isporuke proizvoda i izvršenje usluga, posebice mjesto i datum isporuke
  • podatke o načinima plaćanja
  • podatke o valjanosti ponuda u ovoj internetskoj trgovini
  • podatke o roku u kojem je još uvijek moguće odustati od kupnje te podatke o uvjetima odustajanja
  • podatke o mogućnosti vraćanja proizvoda i mogućem trošku kupca u slučaju istoga
  • podatke o postupku pritužbe korisnika s podatcima za kontakt odgovarajućeg upravitelja.

POSTUPAK PRIJAVE I KUPNJE

Kupci mogu ispuniti digitalni obrazac za registraciju za naručivanje u ovoj internetskoj trgovini. Potvrđujete se da su svi podatci koje unesete u obrazac („podatci dani prilikom registracije“) istiniti i potpuni te da ćete ažurirati svoje podatke kako bi ostali istiniti i cjeloviti. Registracijom u ovoj internetskoj trgovini steći ćete korisničko ime identično vašoj adresi elektroničke pošte i lozinku koju možete sami kreirati. Korisničko ime i lozinka jednoznačno su utvrđeni i povezani s unesenim podatcima svakoga kupca. Registracijom potvrđujete i jamčite da ste punoljetni i da posjedujete zakonsko pravo sklapanja obvezujućih ugovora.

Bez obzira na gore navedeno, na ovoj internetskoj stranici je također dostupna mogućnost kupnje proizvoda bez registracije, tj. kao gosta. Prema ovoj vrsti kupnje, od vas će biti zatraženi samo oni podatci koji su neophodni za obradu vaše narudžbe. Po završetku postupka kupnje bit će vam ponuđena mogućnost registracije kao korisnika ili mogućnost nastavka kao gosta.

Osobni podatci traženi tijekom postupka registracije ili kupnje moraju biti istiniti i točni. Preciznije, kupac ne smije unositi podatke treće strane, a u slučaju bilo kakvih promjena, dužan je odmah ažurirati svoje osobne podatke u ovoj internetskoj trgovini.

Nakon što je narudžba poslana, kupac elektroničkom poštom dobiva obavijest od prodavatelja da je narudžba prihvaćena. Ovime je zaključen kupoprodajni ugovor između prodavatelja i kupca, te su od tog trenutka sve cijene i ostali uvjeti fiksni i primjenjuju se na prodavatelja i kupca. Kupac ima pristup podatcima o statusu i sadržaju narudžbe. Po primitku narudžbe, prodavatelj provjerava narudžbu i dostupnost naručenih proizvoda te potvrđuje narudžbu ili je odbija temeljem valjanog razloga. Nakon potvrde narudžbe, prodavatelj obavještava kupca o očekivanom datumu isporuke. U ovom trenutku je nepovratno zaključen ugovor o kupnji proizvoda naručenih između prodavatelja i kupca.

Rok isporuke katkad može biti duži od navedenog zbog kašnjenja u procesu otpreme ili u slučaju veće potražnje. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za moguću štetu koja nastaje duljim rokovima isporuke.

Prodavatelj priprema naručene proizvode u dogovorenom roku i o tome obavještava kupca elektroničkom poštom. Prodavatelj izdaje kupcu račun u papirnatom obliku s detaljnim troškovima i obrazloženjem prava na odustajanje od kupnje vraćanjem kupljenih proizvoda, ako je to potrebno i moguće.

Odgovornost je Kupca da provjeri točnost podataka prije narudžbe. Naknadno uloženi prigovori u vezi s ispravnošću izdanih računa neće biti uzeti u obzir.

METODE PLAĆANJA

Plaćanje proizvoda iz ove internetske trgovine moguće je izvršiti kreditnim karticama, putem PayPala, plaćanjem pouzećem ili plaćanjem unaprijed.

CIJENE

Cijene navedene za proizvode u trenutku izvršenja narudžbe primjenjuju se na narudžbe. Sve navedene cijene uključuju iznos poreza na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj, ali ne uključuju troškove dostave. Dodatni troškovi moraju zasebno biti iskazazani na računu.

Unatoč naporima prodavatelja da pruži najtočnije moguće podatke, može se dogoditi da su iskazani netočni podatci o cijeni. U ovom slučaju prodavatelj pristaje kupcu dopustiti otkazivanje kupnje i ponuditi rješenje koje je korisno za obje strane.

DOSTAVA

Prodavatelj će kupcu isporučiti kupljene proizvode što je prije moguće i u svakom slučaju u roku od 30 dana od dana kada je narudžba prihvaćena.

Ako trajanje isporuke proizvoda produži događaj koji je izvan naše kontrole, kontaktirat ćemo vas što je prije moguće kako bismo vas obavijestili i poduzet ćemo korake kako bismo umanjili učinak kašnjenja. Ako to poduzmemo, nećemo biti odgovorni za kašnjenja uzrokovano događajem, ali ako postoji rizik od značajnog kašnjenja, možete nas kontaktirati kako bismo raskinuli Ugovor i kako biste dobili povrat za sve proizvode koje ste platili, a niste primili.

Prodavatelj nije odgovoran za kašnjenja od strane ugovornih partnera za isporuku ili za bilo kakva oštećenja na ambalaži. Kupac treba odmah pregledati primljenu robu i u slučaju bilo kakve fizičke štete, nedostatka robe ili znakova otvaranja iste, odmah se obratiti ugovorenom partneru radi isporuke kako bi pokrenuo postupak prigovora dostavnoj službi.

PRAVO POVLAČENJA NARUDŽBE I VRAĆANJE PROIZVODA

Imate pravo odustati od ovog Ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Karenca istječe  14 dana od dana kada fizički stupite u posjedovanje proizvoda odnosno preuzmete ga, a isto se odnosi i na treću stranu koja nije prijevoznik, a koju ste naznačili da može steći fizičko posjedovanje proizvoda, tj. preuzeti ga u vaše ime. Kako biste ostvarili pravo na odustajanje, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o odustajanju od ovog Ugovora nedvosmislenom izjavom (dopis poslan poštom ili elektroničkom poštom). Kako bi rok za odustajanje bio ispoštovan, dovoljno je poslati poruku u vezi s vašim ostvarivanjem prava na odustajanje na adresu elektroničke pošte customer@biteme-nutrition.com prije isteka roka za odustajanje (uključujući naziv i datum narudžbe).

POSLJEDICE POVLAČENJA NARUDŽBE

Ako odustanete od ovog Ugovora, nadoknadit ćemo vam sve uplate primljene od vas, uključujući troškove isporuke, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo obaviješteni o vašoj odluci da odustanete od narudžbe. Izvršit ćemo takvu naknadu koristeći ista sredstva plaćanja koja ste koristili za početnu transakciju, osim ako izričito niste zatražili drukčiji način. U svakom slučaju, nećete snositi nikakve naknade kao rezultat takvoga povrata. Postupak povrata možemo pokrenuti kada primimo proizvode natrag ili kada dostavite dokaze o vraćanju robe, ovisno o tome što je brže.

Vratit ćete nam proizvode ili ih predati bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada priopćite svoje odustajanje od ovog ugovora na sljedeću adresu, preporučenom poštom: BiteMe Nutrition d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb, Hrvatska. Rok je ispoštovan ako robu vratite prije isteka razdoblja od 14 dana. Morat ćete snositi izravne troškove povrata robe.

Odgovorni ste samo za bilo kakvu umanjenu vrijednost robe koja je rezultat rukovanja, osim onoga što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkciju robe.

Pravo odustajanja u roku od 14 dana bez navođenja bilo kojeg razloga primjenjivat će se samo na potrošače (fizičke osobe).

Prilikom vraćanja proizvoda, prodavatelju je potrebno poslati kopiju računa i obrazac za otkazivanje (veza za preuzimanje) elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte customer@biteme-nutrition.com.

Prodavatelj nije odgovoran ni za kakvu štetu tijekom isporuke.

Prodavatelj nije obvezan prihvatiti pakete s neplaćenom poštarinom.

PRITUŽBE I SPOROVI

Prodavatelj slijedi primjenjive propise o zaštiti potrošača. Prodavatelj ima učinkovit sustav korisničke podrške za rješavanje žalbi i zapošljava osobu koju kupac može kontaktirati putem elektroničke pošte u slučaju bilo kakvih problema. U slučaju problema ili potrebe za ulaganjem pritužbe, kupac se može obratiti prodavatelju na adresu elektroničke pošte customer@biteme-nutrition.com. Postupak obrade pritužbe je povjerljiv.

Prodavatelj će potvrditi da je žalba zaprimljena u roku od osam radnih dana, a zahtjev za jamstvom bit će riješen u zakonskom roku. Prodavatelj će nastojati riješiti bilo koji spor pod međusobno dogovorenim uvjetima. Ako se ne može postići rješenje međusobnim dogovorom, svi sporovi između prodavatelja i kupca pripadaju u nadležnost odgovarajućeg suda.

Ovi Uvjeti i svi sporovi između prodavatelja i kupca spadaju u nadležnost hrvatskog zakona.

IZVANSUDSKO RJEŠENJE SPORA

In accordance with legal norms, BiteMe does not recognize the authority of any out-of-court provider for settling disputes, launched by the Customer.

U skladu sa zakonskim normama, BiteMe ne prepoznaje ovlasti nijednog pružatelja usluga za rješavanje sporova izvan suda, a koje je pokrenuo kupac.

U slučaju da kupac nije zadovoljan rješavanjem prigovora, može, u skladu s važećim zakonodavstvom, podnijeti zahtjev za pokretanje postupka rješavanja određenog potrošačkog spora izvan suda putem Europske komisije za internetsko rješavanje sporova. U skladu s uredbom (EU) 524/2013, BiteMe objavljuje poveznicu na važeću odluku Europske komisije za internetsko rješavanje sporova: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.

Kupac također može odlučiti podnijeti tužbu nadležnom sudu prema adresi prebivališta kupca.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Prodavatelj čini sve kako bi osigurao da se ažurni i točni podatci pojave u ovoj internetskoj trgovini. Svojstva proizvoda, rokovi isporuke ili cijene mogu se promijeniti tako brzo da prodavatelj ne uspije na vrijeme ispraviti objavljene podatke. U tom slučaju, prodavatelj će obavijestiti kupca o promjenama i omogućiti mu da otkaže narudžbu ili zamijeni naručeni proizvod.

Iako prodavatelj pokušava pružiti točne slike proizvoda u ponudi ove internetske trgovine, sve slike treba smatrati simboličnima. Slike ne jamče svojstva predstavljenih proizvoda.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Prodavatelj pridaje veliku važnost zaštiti i sigurnosti osobnih podataka kupca. Sve relevantne informacije sadržane su u našoj Politici privatnosti koja se povremeno izmjenjuje i dopunjuje, a koja je dio ovih Uvjeta.

PODATCI ZA KONTAKT

Ukoliko su vam potrebne bilo kakve informacije ili pomoć oko internetske ponude, narudžbe, isporuke, upotrebe ove internetske trgovine ili povrata robe, slobodno nas kontaktirajte putem elektroničke pošte: customer@biteme-nutrition.com.